GIẢI PHÁP CHỐNG GIẬT LẦN ĐẦU TIÊN CÓ MẶT TẠI VIỆT NAM

Taplo

Thông tin bổ sung

  • KThử Nghiệm Tính Năng hoạt động dưới nước

Của CB Chống giật deopke

Đảm bảo an toàn điện 100%

$
Bước 1

Kết nối ổ điện với CB chống giật Doepke

Lưu ý: Nối đường dây nóng với CB. Bạn có thể dùng bút thử điện để xác định dây nóng & dây nguội

$
Bước 2

Kết nối ổ điện với CB chống giật Doepke

$
Bước 3

Kiểm tra bút thử điện môi trường ngoài

Lưu ý: Bút thử điện khị chưa tiếp xúng với dòng điện sẽ hiển thị màu xanh.

Bước 4

Dùng bút thử điện với hoạt động của CB Doepke

Lưu ý: Bút thử hiện thị màu đỏ nghĩa là dòng điện vẫn đang hoạt động. tay tiếp xúc với dòng điện đặt trong nước nhưng vẫn không bị giật.

Sau khi đấu nối dòng diện với CB Chống giật Doepke và gắm điện vào các thiết bị: Bóng đèn, ổ điện, máy sấy. Các thiết bị sáng và hoạt động bình thường.

Kết quả như ảnh: các thiết bị vẫn hoạt động, dùng bút thử điện để chắc chắn và vẫn có dòng điện chạy qua. tay ta vẫn ở trong nước và không xảy ra tai nạn giật điện nhờ hoạt động của CB Doepke.

Kết quả thử nghiệm với ổ cắm điện

Kết quả thử nghiệm với Máy sấy

Kết quả thử nghiệm với bóng đèn