Trang chủ

[section label=”Hero” padding=”0px” padding__sm=”0px”]

[ux_slider timer=”3000″ class=”main_slide”]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”200px” bg=”504″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.31)” video_mp4=”https://chongdiengiat.vn/wp-content/uploads/2022/04/video-trinh-chieu-tren-web-01.mp4″]

[text_box width=”56″ width__sm=”98″ width__md=”62″ position_x=”50″ position_x__sm=”50″ position_x__md=”80″ position_y=”0″ position_y__md=”50″ text_align=”left”]

[title text=”CB DOEPKE – KHÔNG LO ĐIỆN GIẬT” color=”rgb(227, 235, 221)”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” height__sm=”200px” bg=”510″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.31)”]

[text_box width=”42″ width__sm=”98″ width__md=”62″ position_x=”20″ position_x__sm=”50″ position_x__md=”80″ position_y=”50″ position_y__md=”50″ text_align=”left”]

[ux_image id=”598″ height=”100%”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” height__sm=”200px” bg=”510″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.31)”]

[text_box width=”42″ width__sm=”98″ width__md=”62″ position_x=”20″ position_x__sm=”50″ position_x__md=”80″ position_y=”50″ position_y__md=”50″ text_align=”left”]

[ux_image id=”438″ height=”100%”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle” h_align=”center” visibility=”hidden”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ force_first=”medium” color=”light”]

[ux_slider type=”fade” hide_nav=”true” nav_style=”simple” bullets=”false” timer=”3000″ pause_hover=”false”]

[ux_banner height=”100%” height__md=”400px” bg=”439″]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”100%” height__md=”400px” bg=”438″]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”100%” height__md=”400px” bg=”441″]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Partner Blocks” padding=”120px” padding__sm=”0px” visibility=”hidden”]

[ux_slider style=”focus” timer=”2000″]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”10px 0px 10px 0px”]

[row_inner style=”collapse” width=”custom” custom_width=”700px” h_align=”center” padding__sm=”0px 0px 0px 0px”]

[col_inner span=”10″ span__sm=”12″ align=”center” animate=”fadeInLeft”]

Giải pháp chống điện giật

Công nghệ Đức

Lần đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”586″ height=”75%”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”606″ height=”75%”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”6″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”602″ height=”75%”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”605″ height=”75%”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”6″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”603″ height=”75%”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”322″ height=”75%”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”6″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”316″ height=”75%”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”323″ height=”75%”]

[/col]

[/row]

[/ux_slider]

[/section]
[section label=”Simple Center” bg_color=”rgb(184, 221, 236)” padding=”60px” height=”300px”]

[row h_align=”center” class=”product-block”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_products style=”normal” type=”row” columns=”3″ depth=”5″ depth_hover=”5″ order=”asc” image_size=”medium” image_hover=”overlay-add” text_size=”large” text_hover=”hover-slide”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Simple Light” bg_color=”rgb(229, 239, 243)” padding=”60px” height=”300px” border=”1px 0px 0px 0px” border_color=”rgb(235, 235, 235)”]

[row]

[col span__sm=”12″]

Hoạt động

[/col]
[col span__sm=”12″]

[blog_posts style=”shade” type=”row” columns=”3″ posts=”3″ title_size=”larger” show_date=”text” excerpt=”false” show_category=”label” comments=”false” image_size=”large” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.09)” image_hover=”overlay-remove” text_size=”large” text_hover=”bounce” text_padding=”10% 0px 10% 0px”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Intro + Blocks” bg_color=”rgb(246, 246, 246)” padding=”0px” padding__sm=”0px”]

[row visibility=”hidden”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”406″ img_width=”46″ pos=”left” font_size=”small”]

Bảo vệ an toàn chống giật

[/featured_box]
[featured_box img=”406″ img_width=”46″ pos=”left” font_size=”small”]

Rò rỉ điện không bị giật

[/featured_box]
[featured_box img=”406″ img_width=”46″ pos=”left” font_size=”small”]

Bảo vệ quá tải

[/featured_box]
[featured_box img=”406″ img_width=”46″ pos=”left” font_size=”small”]

Bảo vệ nhiệt, chống cháy nổ

[/featured_box]
[featured_box img=”406″ img_width=”46″ pos=”left” font_size=”small”]

Chống sét lan truyền

[/featured_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”406″ img_width=”46″ pos=”left” font_size=”small”]

Bảo vệ điện áp thấp

[/featured_box]
[featured_box img=”406″ img_width=”46″ pos=”left” font_size=”small”]

Chống phát tia lửa điện

[/featured_box]
[featured_box img=”406″ img_width=”46″ pos=”left” font_size=”small”]

Bảo vệ mạch

[/featured_box]
[featured_box img=”406″ img_width=”46″ pos=”left” font_size=”small”]

Tăng tuổi thọ thiết bị 100%

[/featured_box]
[featured_box img=”406″ img_width=”46″ pos=”left” font_size=”small”]

Tiết kiệm điện thêm 10%

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(229, 239, 243)” padding=”59px” padding__sm=”0px” height=”300px” border=”1px 0px 0px 0px” border_color=”rgb(235, 235, 235)”]

[title style=”center” text=”Chất lượng đã được kiểm chứng”]

[row v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_video url=”https://chongdiengiat.vn/wp-content/uploads/2022/01/8275669523747600487.mp4″ height=”0px” class=”cus_video”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”707″]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”858″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”857″]

[/col]

[/row]

[/section]
[ux_banner height=”400px” bg=”307″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” visibility=”hidden”]

[text_box text_color=”dark” width=”100″ padding=”5px 30px 10px 30px” position_x=”50″ position_y=”90″ bg=”rgba(255, 255, 255, 0.94)”]

Khuyến mãi

Cho 100 khách hàng đầu tiên

[/text_box]
[text_box style=”circle” width=”26″ width__sm=”40″ scale__sm=”72″ margin=”0px -5px 0px 0px” position_x=”100″ position_y=”5″ bg=”rgb(91, 107, 0)”]

GIẢM NGAY

20%

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”400px” bg=”307″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” visibility=”hidden”]

[/ux_banner]
[section label=”Discount” bg_color=”rgb(229, 239, 243)” padding=”100px” padding__sm=”30px” video_visibility=”visible”]

[title style=”center” text=”Liên hệ với chúng tôi” color=”rgb(246, 75, 75)”]

[row v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

Thông tin liên hệ

Email: hotro@chongdiengiat.vn

Điện thoại: 0921.78.00.78

Zalo: 0921780078

Fan Page: CB Chống điện giật

 

[divider width=”full”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

    [/col]

    [/row]

    [/section]